BÀI VIẾT MỚI

CẦN TUYỂN: Nhân Viên Marketing Online, Chưa Có Kinh Nghiệm Được Đào Tạo.

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP VIỆT cần tuyển. Nhân Viên Marketing Online, Chưa Có Kinh Nghiệm Được Đào Tạo. Mức lương: 5 - 7 tr. Chức vụ: Nhân...

Các hình thức đầu tư mà cá nhân nước ngoài được thực hiện khi...

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư kinh doanh vào Việt...

Nghị định 15/2015/NĐ- CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU...

Nghị định số 118/2015/NĐ- CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI...

Nhà đầu tư nước ngoài quan ngại về rào cản thuế tại Việt Nam

Môi trường kinh tế ổn định, nhiều hiệp định thương mại tự do sắp có hiệu lực là ưu thế để Việt Nam tiếp...

Thủ tục, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư...

Thủ tục, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam. Thành lập doanh nghiệp sản xuất, kinh...

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày...

Trở ngại của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì một trong những trở ngại lớn nhất chính là thủ tục đầu...

Nghị định 108/2006/NĐ-CP

Nghị định 108/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Ngày 22 tháng 09...

Nghị định 43/2010/NĐ-CP

Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ...